Frågor och Svar

Vad krävs för att öppna ett konto hos TRADERSPRIME.com?

Processen att aktivera ett konto börjar med att skicka in en färgkopia av en officiell legitimation. Det kan röra sig om ett körkort, pass eller ID-handlingar. Dokumentet ska innehålla personens fullständiga namn, signatur, bostadsort samt ett utgångsdatum. Ett kontoutdrag eller en räkning, ej äldre än sex månader från det att kontot skapades, kan användas för att verifiera adressen.

 

Hur uppdateras personuppgifter?

Om en persons uppgifter behöver uppdateras kan kundtjänstavdelningen nås på [email protected] Det är bara att informera dem om relevanta ändringar. Om ändringarna ska genomföras kommer underbyggande dokumentation att krävas.

 

Hur lång tid tar det att skapa ett konto hos TRADERSPRIME?

Om alla uppgifter som uppgetts stämmer kommer ett konto att vara aktivt inom fem minuter från godkännandet.

 

När är det möjligt att börja göra affärer?

Vem som helst kan börja handla på forexmarknaderna direkt efter att kontot har aktiverats. Ett TRADERSPRIME konto möjliggör att en person kan använda onlineplattformen såväl som att installera mjukvaran direkt på sin dator.

 

Finns övningskontot enbart tillgängligt under en viss tidsperiod?

TRADERSPRIME övningskonton har ingen giltighetstid. När en person har börjat investera kan de återvända till demokontot för att testa sina nya strategier. Om ett övningskonto är inaktivt i tre månader kommer det att bli inaktiverat.

 

Är det möjligt att ändra ett kontos basvaluta?

Om en person vill byta sin forexmarknadsvaluta kan de stänga sitt konto utan att få någon form av straffavgift. Sedan är det bara att öppna ett nytt konto med den önskade valutan.

 

Kan man förlora mer pengar än man hade på sitt konto till att börja med?

TRADERSPRIME är byggt på ett sådant sätt att det förhindrar att traders förlorar mer pengar än vad de har på sitt konto.

 

Måste man återbetala bonusmedel som förlorats?

Man måste inte betala tillbaka handelsbonusar.

 

Hur säkrar TRADERSPRIME sina kunders medel?

Kundmedel hålls åtskilda från TRADERSPRIMEs eget kapital. TRADERSPRIME gör det i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Ett separat konto där insatta medel och vinster sätts in. Kontot är oåtkomligt för TRADERSPRIME i andra syften än att kreditera kontoinnehavare.

 

Vilka spridningar är tillgängliga för kontoinnehavare?

Det beror på tillgången och forexpriserna. Spridningar finns hela vägen ner till 0,8 pip.

 

Under vilka tider är TRADERSPRIME aktivt?

Det är möjligt att vissa marknader skiljer sig åt beroende på placering. Det är aktivt mellan söndag 22:05 GMT och fredag 21:50 GMT.

 

Vilken hävstång erbjuder TRADERSPRIME?

En persons insättning och tradingkategori kommer att avgöra hävstången. Det varierar men det typiska spannet ligger mellan 1:100 till 1:300.

 

Tillåts scalping hos TRADERSPRIME?

Ja.

 

Går det att öppna flera konton?

Det rekommenderas inte men TRADERSPRIME tillåter att samma person har upp till fem konton samtidigt.

 

Stängs konton när saldot är noll?

Ett TRADERSPRIME konto som har ett nollsaldo och samtidigt inte uppvisat någon aktivitet på 90 dagar kommer att stängas.

 

Finns det utbildningsresurser och övningar?

Det finns utbildningsresurser. Ett informativt arkiv finns tillgängligt för alla TRADERSPRIME kunder. En personlig forex kontoansvarig kan rekommendera resurser som passar en persons individuella tradingbehov och hjälpa kunder med processen.

 

Får kunder från USA lov att nyttja tjänsten?

CFTC (Commodity Futures Trading Commission) efterlevs, och därför får amerikanska medborgare inte lov att nyttja tjänsten.

 

Tillåter TRADERSPRIME digital optionshandel?

Nej, och detta rekommenderas inte.

 

Vilka betalmetoder accepteras för uttag och insättningar?

Det finns ett antal betalmetoder tillgängliga hos TRADERSPRIME. Vilka innefattar banköverföringar, kredit- såväl som betalkort.

 

Vilka valutor är godkända?

Alla valutor är godkända och kan konverteras av TRADERSPRIME.

 

Finns det några uttagsbegränsningar hos TRADERSPRIME?

Nej.

 

Kan man göra ett uttag trots att man har öppna positioner?

Ja.

 

Hur lång tid tar det att behandla en uttagsbegäran?

Behandlingstider för uttag kan variera. Det kommer att bero på betalmetoden och det aktuella landet. Merparten uttagsförfrågningar kan behandlas på under fyra arbetsdagar. Det finns tillfällen då det kan ta upp till fem arbetsdagar.

 

Tas det ut någon form av avgifter för uttag eller insättningar?

Vanligtvis tas inga avgifter ut vid insättningar hos TRADERSPRIME. Ett undantag är bankinsättningar på 500 $ eller mindre.

 

Är det möjligt för kunder att överföra medel mellan sina aktiva handelskonton?

Internationella riktlinjer tillåter inte överföringar mellan konton. TRADERSPRIME följer dessa internationella riktlinjer. Insättningar och uttag måste göras gentemot de ursprungliga betalningsmetoderna.

 

Kan man ta ut bonusmedel?

Kunder får bonusar som ett verktyg för att kunna öppna en större position eller att öka sin exponering gentemot marknaden. I enlighet med Användningsvillkoren är det endast möjligt att ta ut vinstmedel som är kopplade till bonusar, inte själva bonusbeloppet.

 

Är det möjligt för en person att överföra medel mellan två egna aktiva konton?

Ja. Detta tillåts bara om betaluppgifterna och namnet kopplade till kontona, stämmer överens.

© 2019 TradesPrime.com. All Rights Reserved.