Aktieindex

Aktieindex visar investerare hur mycket en del av aktiemarknaden är värd. Priserna på ett antal olika aktier används för att beräkna aktieindex. När du använder Tradersprime kan du handla med samtliga världens index. Våra uppdateringar i realtid innebär att du inte kommer att behöva lägga hela dagen på att analysera influenser som kan påverka marknadspriserna. Att handla med index hjälper dig även diversifiera eftersom du investerar i en grupp tillgångar. Det här är de mest populära indexen som Tradersprimes användare för tillfället handlar med.

DOW
FTSE
IBEX
NSDQ
RTS
SP500
SPMIB
VIX
CAC
DAX

null

© 2019 TradesPrime.com. All Rights Reserved.